Friday, March 26, 2010

MENYAMBUNG WIRE AUDIO VIDEO

Wire audio dan video terpaksa disambung untuk membolehkan sistem pemasangan LCD di bilik Bimbingan dan Kaunseling berfungsi dengan baik

No comments:

Post a Comment